Velkommen til Flora u40

Heng med oss! 
Nettverket Flora U40 skal fremme trivsel og bulyst samt inkludere alle i målgruppa i regionen vår; dei under 40 år. Vi er her for å berike liva til dei unge og engasjerte, og gjere området vårt til ein meir attraktiv stad å bu. 

Sosialt & fagleg 
Gjennom små og store arrangement skal vi utvide sosiale og faglege relasjonar, med fokus på å danne nye kjennskap.

Ein kjekkare kvardag! 
Vi skal bidra til at din kvardag blir endå betre; gjennom opplevingar, aktivitetar og nye relasjonar. Følg med oss for personleg- og karrieremessig utvikling!