Julegjestar på Peak

Julegjestar på Peak Vi fekk inn ein kjekk førespurnad om kontorplass til dei som kjem heim på juleferie. Dette var ein veldig god idé som vi ønska å følge opp. Vi heiv oss rundt og gjorde plass til potensielle julegjestar på Peak og fekk publisert ein artikkel. Det tok ikkje mange timane før ivrige jobbe-heimanifrå-på-juleferie-ungdomar […]

Opplev arbeidsmiljøet i Florø i jula!

florau40-studiesenterkysten-aksello-florø-kinn

Opplev arbeidsmiljøet i Florø i jula! Høyr, høyr! Skal du besøke familie og vener i Florø i juleferien? Då kan du nytte Peak Space i Strandgata (det gamle bankbygget) som kontorplass sjølv om du ikkje har arbeidsstad her! Aksello og Flora U40 vil gjerne opne opp dørene slik at du kan oppleve korleis det er å […]