HENG MED OSS!

Nettverket Flora U40 skal fremme trivsel og bulyst samt inkludere alle i målgruppa i regionen vår; dei under 40 år. Vi er her for å berike liva til dei unge og engasjerte, og gjere området vårt til ein meir attraktiv stad å bu. 

Vil du vere med, eller har du innspel til arrangement du savnar? Vi høyrer gjerne frå deg!

Sosialt & fagleg

Gjennom små og store arrangement skal vi utvide sosiale og faglege relasjonar, med fokus på å danne nye kjennskap.

Ein kjekkare kvardag!

Vi skal bidra til at din kvardag blir endå betre; gjennom opplevingar, aktivitetar og nye relasjonar. Følg med oss for personleg- og karrieremessig utvikling!

Kontakt

Maria Benæs Hunvik

Tlf: 954 57 606

E-post: florau40@aksello.no

Flora U40 er eit prosjekt eigd av Aksello