Våre arrangement

Heng med oss! Her finn du oversikt over våre arrangement. Du finn òg meir informasjon om arrangementene, og korleis du meld deg på. 

Kontakt

Alexandria Følsvik

Tif: 947 90 309

E-post: florau40@aksello.no

Flora U40 er eit prosjekt eigd av Aksello